VERANTWOORDING
Deze websites worden beheerd door de stichting tot Behoud van Authentieke Stoomvaartuigen en Motorsleepboten (BASM).
Ze worden samen met de uitgave SLEEP & DUWVAART vervaardigd door een onafhankelijke groep vrijwilligers, die geheel belangeloos deze uitgaven tot stand brengt.
Zij hebben zich ten doel gesteld de bedrijfstak Sleep- en Duwvaart op de binnenwateren zoveel als mogelijk in positieve zin in het nieuws te brengen.
Met de daarbij behorende historie van vaartuigen, welke niet langer bedrijfsmatig worden gebruikt, doch als Technisch Historisch Cultureel Varend Erfgoed de Nederlandse wateren bevaren.
Gegevens van vaartuigen behorend tot de doelgroepen, worden in computerbestanden bijgehouden en dagelijks geactualiseerd.
Om deze bestanden up-to-date te kunnen houden is de hulp nodig van alle eigenaren en geďnteresseerden in de Sleep- en Duwvaart op de Europese binnenwateren.
In SLEEP & DUWVAART kunnen branche organisaties, bedrijven en particulieren behorend tot de doelgroepen hun nieuws publiceren, mits deze berichten niet strijdig zijn met de belangen c.q. het doel van de uitgevende organisatie.
Niets van de publicaties, zowel op papier via Tijdschrift SLEEP & DUWVAART als digitaal via de websites als onder gespecificeerd mag op enigerlei wijze worden overgenomen, gereproduceerd of vermenigvuldigd zonder voorafgaande toestemming van de uitgever.
De publicaties zijn met zorg samengesteld; de stichting noch de webmaster kunnen echter ten aanzien van de juistheid ervan aansprakelijkheid aanvaarden.

De uitgever / stichting is te bereiken via Postbus 190 - 1520 AD Wormerveer
De gegevens en foto's zijn afkomstig uit eigen archieven en privé collecties en zijn derhalve geplaatst onder copyright. = ©
Ook vele eigenaren van de vaartuigen zenden ons geregeld foto's toe.
Gebruik ervan kan niet worden toegestaan, zonder toestemming vooraf.
U kunt nadere informatie verkrijgen bij bovenstaand adres.
De basis van de gegevens is afkomstig uit openbare registers, die door onze vrijwilligers zijn geraadpleegd en vastgelegd in een sleepboten database.

Foto's van vaartuigen genoemd in het N.R.V.M. zijn veelal afkomstig van eigenaren en vallen onder copyright van het N.R.V.M.

Vragen
Als u nog vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met webmaster.

Websites welke via de stichting worden bijgehouden zijn:
Sleepduwvaart.nl (Basis website)
BASM.nl (idem)
Duwsleepvaart.nl (idem)
Varend-erfgoed.nl (Vaartuigen behandeld door onze stichting t.b.v. N.R.V.M.)
VarendErfgoed.nl (De fotogalerij)
Watererfgoed.nl Informatie site voor de doelgroep eigenaren.
HavensenLigplaatsen.nl Informatie site voor historische vaartuigen
Sleepboothavens.nl
Dienstvaartuig.nl
Dienstvaartuigen.nl
MHH = Boeken
AK = Kreatief handwerk

Copyright © 1980 - 2011 BASM