VOOR U GELEZEN (uit de pers)                 Bijgewerkt 24-12-2021

Brandstofffen gerelateerd

* Bijmengverplichting biodiesel per 1 januari wankelt (Weekblad Schuttevaer)
- 01-12-2021


* SP wil bijmengverplichting binnenvaart dwarsbomen (Weekblad Schuttevaer)
- 24-11-2021


* Risico’s bijmengen FAME nog veel te onduidelijk : De verplich- te extra bijmenging van biodie- sel voor de binnenvaart is voor- lopig van tafel. Dat heeft mini- ster Barbara Visser besloten. (Weekblad Schuttevaer) Beste lezers, Het is niet zeker dat dit ook geldt voor Witte diesel. - 21-10-2021


* Mag een historische scheepsmotor olie spetteren? (Weekblad Schuttevaer) 16-10-2021


* Bunkerprijzen schieten met 20% omhoog door Europese wet FQD (Weekblad Schuttevaer) 15-10-2021


* Kamervragen over onderzoek naar risico’s biobrandstoffen (Weekblad Schuttevaer) 13-10-2021


* Biodiesel FAME verdacht tot tegendeel is bewezen (Weekblad Schuttevaer) 07-10-2021


* IMO stelt regels vast voor brandstofcellen (Weekblad Schuttevaer) 06-10-2021


* Onderzoek naar BIO diesel- bijmenging deugt niet (Weekblad Schuttevaer) 05-10-2021


Duurzaamheids berichten

* TNO: binnenvaart stoot meer stikstof uit dan wegtransport (Weekblad Schuttevaer)
- 13-12-2021


*Emissielabel voor binnenvaart van start (Weekblad Schuttevaer)
07-12-2021


*Vergroening binnenvaart kost scheepseigenaren 760 miljoen euro(Weekblad Schuttevaer)
27-11-2021


*De verduurzamingsslag in de scheepvaart win je met brandstoffen” (Maritiemland.nl)
23-11-2021


*Twee miljoen euro extra subsidie voor verduurzaming binnenvaart (Weekblad Schuttevaer) 19-10-2021


*Subsidie aanvragen voor vergroening is een drama (Weekblad Schuttevaer) 12-10-2021


Vaarwegen/Kunstwerken

* Dichte Giessenbrug wordt vaste brug met hogere doorvaarhoogte (Weekblad Schuttevaer) 22-12-2021


* Bruggen zorg in Oude Pekela (D. van Driel publicatie)
* Gaat om deze bruggen 12-2021


* COV: ‘Toekomst binnenvaart staat onder druk door slechte staat vaarwegen’ (Weekblad Schuttevaer) 02-11-2021


* Stremming Lorentzsluizen Afsluitdijk en bouw keersluis; 13 – 24 november 2021 (RWS) 27-10-2021


* Nieuw online aanmeldsysteem voor brug- en sluisbediening op afroep (RWS) 25-10-2021


* Reevesluis officieel geopend (Weekblad Schuttevaer) 06-10-2021Stichting B.A.S.M. / SLEEP & DUWVAART© 2021 - heden