VERENIGING STOOMVAART.
De Vereniging Stoomvaart is een organisatie van alleen eigenaren van stoomschepen.

STOOMVAART, een vergane glorie
Meters die door een kleine groep enthousiaste mensen wordt getracht te bewaren voor het nageslacht. De stoomschepen vertegenwoordigen een belangrijke periode uit onze technisch culturele scheepvaartgeschiedenis. De uitvinding van de stoommachine als voortstuwingsmiddel, is de drijvende kracht geweest achter de industriėle revolutie in de 19e eeuw. Stoomschepen verdienen het derhalve te worden behandeld als een belangrijk maritiem erfgoed.

De leden hebben zich als doel gesteld, deze schepen
en de daarbij behorende ambachten te behouden.

Op enkele maritieme evenementen kunnen de stoomschepen in volle glorie aanwezig zijn en worden bezoekers aan boord ontvangen om b.v. vervlogen tijden van stoom en kolen in een hete machinekamer mee te maken.

LINK NAAR ACTIVITEITEN STOOMBOTEN

LINK NAAR VAARTOCHT SCHEELENKUHLEN

INTERNATIONAAL STOOMSCHEPEN REGISTER