SLEPERS

Klik op de foto's om ze te vergroten.
Gebruik U browser back button
om hier terug te komen.

Behoud & Originaliteit:

De sleepboten, die zijn behouden, worden vrijwel allemaal gebruikt in de recreatieve omgeving, als een soort motorjacht c.q. (ex) werkpaard dus.
Dat geeft soms spanningen bij het behoud van de originaliteit van zo'n vaartuig, zolang aanpassingen aan het vaartuig de historische uitstraling niet aantasten is dat geen probleem.
Anders wordt het, wanneer om recreatieve redenen onderdelen worden (uit)vergroot of bijgebouwd.

Het blijft altijd de keuze van een individuele eigenaar om zijn schip in originele staat te houden of de zaak "recreatief" om te bouwen.
Die keuze is dus bepalend of het vaartuig kan worden beschouwd als Nationaal Technisch Varend Cultureel Erfgoed of als omgebouwd ex bedrijfsvaartuig.

Voor uitvoerig overzicht van vaartuigen
KLIK HIER.