DOELGROEPEN Stichting BASM

De BASM behoudsparaplu herbergt een complex aantal scheepstypen.

Voorlopig beperken wij ons tot een summiere indeling.

STOOMVAARTUIGEN
Overzicht van stoomschepen

MOTORSLEEPBOTEN

OPDUWERS

Werfschepen

Overheids & Dienstvaartuigen

Bovenbedoelde vaartuigen kwamen de laatste jaren in actie:
                            
DOELGROEPEN SLEEP & DUWVAART
adriana
Tot de doelgroepen van ons blad behoren allerlei type vaartuigen, die kunnen worden getypeerd als tractieondernemers.

De pagina's onder de links worden langzamerhand gevuld met de vele tracties actief op Nederlandse en aanpalende wateren.

Onderstaand de indeling waar we over spreken.


Sector Haven- en kustsleepvaart.

Sector Natte Aannemerij op de binnenwateren.

Sector Duwvaart.

Sector Sleep- en Transportwerk.

Sector IJsbreken.

Sector Nieuwbouw en Mutaties.


Mocht U nieuws hebben laat het ons weten, dit blad wordt gemaakt voor en door de lezers!

ENKELE GEREGELD TERUGKOMENDE RUBRIEKEN ZIJN: