Deze pagina maakt onderdeel uit van de publicaties van Stichting B.A.S.M. via het tijdschrift Sleep & Duwvaart.
Deze stichting is te bereiken via Postbus 190 - 1520 AD Wormerveer
De foto's zijn afkomstig uit eigen archieven, resp. van medewerkers of van lezers en zijn derhalve geplaatst onder copyright.
Gebruik ervan kan niet worden toegestaan zonder overleg vooraf.

Kleine foto's: Klik op foto voor een vergroting.
VEGHEL
Open Monumentendag 2005

Deze foto's werden ons
aangeboden door Leo Schuitemaker.


De mslb. AA KANT was via Stichting B.A.S.M. benadert deel te nemen en waar nodig een assisterende trek te geven aan de historische vaartuigen, die veeal achteruit de haven van Veghel in moesten zien te komen.


En zoals U wellicht weet, op een echt historisch schip ontbreekt de kopschroef.


De AA KANT werd de motorsleper van 2005 der Veghelse haven.


De st.slb. JAN DE STERKE had zeer veel belangstelling.